Algemene Voorwaarden Le Bois du Four

Reservering en betaling:

Reserveren kan via het contactformulier, per telefoon of e-mail. Wij vragen een aanbetaling van 50% van de huursom binnen 5 dagen, tenzij anders is overeengekomen, het restant 6 weken voor aanvang van het verblijf, tenzij anders overeengekomen. Bij een overeenkomst, welke minder dan 4 weken vóór aanvang van de overeengekomen huurperiode is aangegaan, dient het totaalbedrag binnen 3 dagen te worden voldaan, tenzij anders overeegekomen.

De boeking is definitief na ontvangst van de aanbetaling, hiervan ontvangt u een bevestiging per e-mail.

Overmacht:

Indien door overmacht de gehuurde accommodatie vóór het begin van of tijdens de huurperiode onbewoonbaar dan wel moeilijk bewoonbaar geraakt is, restitueert verhuurder een evenredig deel van de betaalde huursom. Verhuurder is echter niet aansprakelijk voor verdere schade, van welk aard an ook, die door overmacht is ontstaan. Hieronder worden omstandigheden begrepen die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van het verblijf zoals: brand, overstroming, waterleiding- en elektriciteitsstoring, overheidswege en overige invloeden van buitenaf.

Inclusieve kosten:

De kosten voor standaard gebruik van water en elektriciteit zijn bij de huurprijs inbegrepen, evenals beddengoed, bad- en keukenlinnen. Huurders dienen de gîte achter te laten zoals aangetroffen (schoon, afwas gedaan, afwasmachine leeg).

Reis- en annulering verzekering:

Het is van belang dat de huurder zelf een reis- en/of annuleringsverzekering afsluit. Compensatie van de gemaakte kosten kunnen dan bij de verzekering worden ingediend.

Annuleringen dienen per e-mail doorgegeven te worden. Na uw annulering ontvangt u binnen 3 werkdagen een bevestiging en wordt uw betaling teruggestort minus 10 % annuleringskosten over de verschuldigd huurprijs (met een minimum van € 50,-). Bij een annulering tot 6 weken voor de dag van aankomst: 50% van de huursom en bij een annulering in de laatste 6 weken of een no-show bent u de gehele huursom verschuldigd.

Schade:

Schade in, rond en/of met betrekking tot de gehuurde accommodatie dient de huurder aan de verhuurder door te geven. In geval van ernstige nalatigheid/onzorgvuldigheid van de huurder zal er een passende schadevergoeding gevraagd worden.

Aansprakelijkheid:

Le Bois du Four is niet aansprakelijk voor enige vorm van verlies, diefstal, ongeluk, schade of letsel, berokkend aan of door gasten van Le Bois du Four. Betreden van het terrein en bos is op eigen risico.

In de plaats stelling:

Indien de reservering geheel wordt overgedragen aan derden, dient de oorspronkelijke huurder dit schriftelijk aan te geven bij Le Bois du Four.

 

Overmacht / ontbinden

In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Le Bois du
Four gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden:
*Indien door overmacht de gehuurde accommodatie vóór het begin van of tijdens de huurperiode onbewoonbaar dan wel moeilijk bewoonbaar geraakt is, restitueert verhuurder een evenredig deel van de betaalde huursom. Verhuurder is echter niet aansprakelijk voor verdere schade, van welk aard dan ook, die door overmacht is ontstaan. Hieronder worden omstandigheden begrepen die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van het verblijf zoals: brand, overstroming, storm, waterleiding- en elektriciteitsstoring, maatregelen van overheidswege en overige invloeden van buitenaf.
*Overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Le Bois du Four kan worden gevergd. Dit geldt tevens bij bedrijfsbeëindiging en/of verkoop van het onroerend goed