Bedankt voor het bezoek aan de website. U bezoekt momenteel de website van Le Bois du Four. Er zijn situaties waarbij er informatie van u wordt gevraagd, dit om bijvoorbeeld met u te corresponderen of om uw boeking/reservering te verwerken. Uiteraard ga ik zeer zorgvuldig om met al uw (persoonlijke) gegevens. De privacyverklaring kunt u hieronder lezen.

Contactgegevens:
Le Bois du Four

15, Chemin de Montmorillon

03120
Arfeuilles

Frankrijk
www.leboisdufour.com /info@leboisdufour.com

Overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

Voor- en achternaam- Geslacht- Geboortedatum- Geboorteplaats- Adresgegevens- Telefoonnummer- E-mailadres.

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch, locatiegegevens, burgerservicenummer.

Le Bois du Four gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren – U te informeren over wijzigingen van diensten en producten.

– Tevens verwerkt Le Bois du Four persoonsgegevens als daar toe wettelijke verplichten zijn.

Bewaren persoonsgegevens:

Le Bois du Four bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derde:

Le Bois du Four verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

(Le Bois du Four wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons )